Wat we doen

Trefpunt voor innovatie, inspiratie en interactie

De Gasfabriek is een trefpunt voor innovatie, inspiratie en interactie. Studenten, ZZP’ers, MKB’ers, maatschappelijke instellingen en grootbedrijven krijgen een plek om elkaar (fysiek) te ontmoeten en samen te werken. Er zijn werkplekken beschikbaar, er worden evenementen georganiseerd en het biedt de thuisbasis voor de Kansrijke Innovatie Kringen, ofwel KIKs.

Business versneller

Door de samenkomst van kennis, ervaring, reputatie en distributie bereiken we grote slagkracht. Daardoor kan een nieuwe concurrerende propositie snel worden gevalideerd en in de markt worden gezet. Gevestigde ondernemingen spelen een belangrijke rol in het verder uitbouwen en professionaliseren ervan.

Ondernemend studeren

Studenten die een toekomst zien als ondernemer hebben de mogelijkheid om in te stromen binnen De Gasfabriek en aan te haken bij de initiatieven die er lopen. Daarbij bevinden ze zich in een cultuur van ondernemerschap en worden ze gecoached door ervaren ondernemers. Op die manier kunnen ze zich verder ontwikkelen als ondernemer. Er worden tevens vacatures voor student-ondernemers gecreëerd. Bedrijven kunnen via een ‘studie-beurs’ een bijdrage in een startup van een student, dat mogelijk interessant kan zijn voor de toekomst van het bedrijf.

Startup Center

In het Startup Center worden potentiële ondernemers bijeen gebracht met ervaringsdeskundigen, MKB en overheid in een netwerkorganisatie om gezamenlijk te werken aan innovatieve proposities en een Lean Startup te vormen. Daarbij wordt er aansluiting gezocht bij een gevestigd bedrijf, die reeds in het bezit is van een goede reputatie en distributie. De proposities die worden ontwikkeld in de KIKs leiden tot het ontstaan van vacatures ondernemerschap. Studenten, ZZP-ers en MKB-ers kunnen hier op solliciteren.

Van KIK, via Proeftuin tot Incubator

KIK staat voor Kansrijke Innovatie Kring en is een hulpmiddel om te komen tot disruptieve innovatie. Het is een gelegenheidsorganisatie bestaande uit verschillende disciplines waaronder start-ups, professionals, MKB-ers, ZZP-ers en studentondernemers. Na vaststelling van een gemeenschappelijke visie, worden hierbinnen innovatieve proposities ontwikkeld die niet beter, sneller en goedkoper zijn dan het bestaande aanbod, maar die vooral anders zijn. Een KIK krijgt focus door een thema te kiezen (Finance, Onderwijs, Leisure, Afval, Duurzaamheid, Energie, ...) en aan dit thema een corporate te verbinden die de rol van concurrent krijgt toebedeeld. Om de discussies aan te scherpen is het de bedoeling deze concurrent het leven zo moeilijk mogelijk te maken. Uiteindelijk moet dit proposities opleveren waar deze corporate juist iets aan zou kunnen hebben. (meer…)

Binnenkort bij De Gasfabriek

  1. 30 mei om 15:00 uur - 17:00 uur
    Workshop Virtuele Technieken
  2. 1 juni om 09:30 uur - 15:00 uur
    Marketing & Media Strategie Workshop (verzet naar 14 september 2017)
  3. 8 juni om 09:30 uur - 12:00 uur
    TEAMDRIVER Workshop

Recente activiteiten

Saxion Innovation Diner
image003
image004

Partners