De provincie Overijssel heeft in juni ‘stufi’ toegezegd. Uit de KIK ‘mobiliteit’ kwamen een aantal zeer interessante ideeën die door studenten als propositie kunnen worden opgepakt in een Start-Up. Om deze studenten te stimuleren en te committeren aan het serieus werken aan de Start-Up wil de provincie een jaar lang een zgn ‘stufi-job’, een door De Gasfabriek bedacht studie-financierings-concept, betalen!

Share This