Op het terrein van De Gasfabriek is voor de panden Het Kantoor (6) en Het Apparatengebouw (6B) een modern dekkend (wifi) netwerk aangelegd met een goede verbinding met internet. Dit wifi-netwerk is beschikbaar vanaf 1-9-2017.

Vanaf dat moment is het dus niet meer nodig om te investeren in eigen (wifi)-netwerkapparatuur en/of een internetverbinding. Dit wifi-netwerk is te bereiken via het ssid ‘De Gasfabriek’. Na het verbinden wordt u gevraagd in te loggen via een portaalpagina. Een login hiervoor verkrijgt u door een abonnement af te sluiten op de internetdiensten.

De facturen worden hiervoor door De Gasfabriek mee verstuurd met de huur of het lidmaatschap per 1 oktober. De facturatie die u mogelijk nu (nog) ontvangt via Mapgear komt hiermee te vervallen.

De service wordt uitgevoerd door Mapgear. De reeds bekende afnemers bij MapGear zullen automatisch worden overgezet, hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen. U ontvangt dan van een medewerker van MapGear de logingegevens. Voor het aanvragen van een nieuw abonnement, het verkrijgen van de logingegevens indien u deze op 4 september nog niet heeft ontvangen of bij problemen kunt u contact opnemen met support@mapgear.nl.

 

 

Share This