Wordt Lochem toeristisch weer toonaangevend?

De gemeente Lochem wil de komende jaren extra energie en geld investeren in de vrijetijdseconomie om op het gebied van toerisme en recreatie weer toonaangevend te worden. Waar Lochem ooit, zoals de gemeente het zelf omschrijft, samen met Valkenburg aan de wieg van de vrijetijdseconomie stond, heeft de gemeente nu een minder vooraanstaande rol.

Jan Witting  

 De ambitie is de tijden van weleer te doen herleven, zo schrijft de gemeente. Het college van B en W van Lochem heeft daarom de nota recreatie en toerisme opgesteld.

Ondernemers

De nota is opgesteld in samenspraak met bedrijven, organisaties en instellingen. De gemeente laat ook weten dat bij de uitvoering van de visie uiteindelijk de recreatie-ondernemers een cruciale rol spelen. Ook ‘een goed functionerende VVV’ is van groot belang, aldus de gemeente.

Inspiratiecentrum

 Daarom wil de gemeente ook geld investeren in een dit jaar te openen zogenaamde inspiratiecentrum in het pand aan de Markt in Lochem. De Stichting Achterhoek Toerisme wil de komende jaren veel meer van dit soort centra gaan openen in de wat grotere plaatsen in het gebied. Opzet is dat er bijvoorbeeld ook een dergelijk centrum komt in Zutphen. Lochem ziet de Stichting Achterhoek Toerisme ook als een strategische partner omdat Lochem zich ook graag wil presenteren als Achterhoek-gemeente. Toeristen kiezen namelijk vaak in eerste plaats voor een regio in plaats van een specifieke gemeente.

Re-creatiecentrum

Ondernemers op gebied van toerisme/recreatie in de gemeente Lochem krijgen ook een belangrijke rol bij het fysiek opzetten van een zogenaamde re-creatiecentrum. Naar het voorbeeld van de Gasfabriek in Deventer, waar creatieve jonge ondernemers kennis en ervaringen bundelen, wil een groepje Lochemse ondernemers dat samen met de gemeente ook in Lochem proberen op te zetten.

Gasfabriek

 Bedoeling is dat het een fysiek centrum wordt waar samenwerken gestalte krijgt. Er moet een een magneetwerking ontstaan voor starten en zich verder ontwikkelende ondernemers in de vrijetijdseconomie die gebruik maken van de kennis en kunde van de gevestigde partijen. De Achterhoek als thuisbasis van deze partijen moet centraal staan. Dit jaar gaan Lochemse ondernemers een aantal keren sessies bijwonen in de Gasfabriek in Deventer. Hiervoor heeft de gemeente Lochem eerder dit jaar al 15000 euro uitgetrokken.

Niet levenskrachtig

Er is ook een sterkte/zwakte-analyse op Lochem los gelaten. Daaruit blijkt dat onder meer het afwisselende landschap, de landgoederen, musea als More en Staal en een uitgebreid netwerk aan routes voor fietsers en wandelaars de sterke kanten zijn. Een aantal recreatieparken is echter niet ‘levenskrachtig’, er is zelfs een kans op verloedering. Het matige onderhoudsniveau van toeristische voorzieningen wordt genoemd net als de entree van Lochem-stad: niet welkom en uitnodigend. Ook zijn er te weinig elk-weer-voorzieningen in de gemeente en is de waterrecreatie niet goed ontwikkeld. Een verdere daling van het aantal toeristische overnachtingen is een bedreiging. Het aantal overnachtingen vertoont al enkele jaren een neerwaartse curve, schrijft de gemeente. Ook is de ontgroening voor Lochem een gevaar: de jongeren trekken weg uit de regio.

Wandelroutes

Om de wandelroutenetwerken te versterken wil het college dit voorjaar nog 30.000 euro beschikbaar stellen. Rond de dorpen Barchem, Eefde, Harfsen en Gorssel komt er een uitbreiding van de wandelroutes. Verder wil de gemeente dat de verschillende dorpen zich ook specifieker proberen te profileren. Zo zou bijvoorbeeld Barchem het wandeldorp kunnen worden, Laren het fietsdorp en Gorssel het kunstdorp.

KADER

‘Pontje Gorssel-Wilp moet blijven’

In de nota staat ook een aantal concrete maatregelen. Zo moet naar het oordeel van het college van B en W de fiets-voetweer Gorssel-Wilp voortgezet worden. De exploitatie kost de gemeente nu bijna 42.000 euro. Ook moet er een plan komen om de Belvedère – de uitkijktoren op de Lochemse berg- weer op te knappen. De passantenhaven in Lochem moet in samenwerking met waterschap Rijn en IJssel gerevitaliseerd worden. Ook moet er een goed recreatief en cultureel platform/website komen. De gemeente wil qua inkomsten strenger de inning van toeristenbelasting naleven. Gekeken wordt of een groter deel van dat geld ook specifiek ten goede kan komen van de recreatieve branche. Want de gemeente snapt ook wel dat het geld kost om allerlei ambities ook om te zetten in daden.

 

Artikel geschreven door: Jan Witting

Stentor 

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by