Onze visie

Waarom?

De wereld is in beweging en verandert sneller dan ooit tevoren onder invloed van techniek en autonomie van burgers. Grote bedrijven opereren veelal nog volgens de ‘oude’ en ‘vertrouwde’ businessmodellen. Ze hebben steeds meer moeite met het vasthouden en bedienen van hun klanten en kunnen onvoldoende of onvoldoende snel disruptief innoveren. Waar ze in het verleden nog floreerden met hun ‘oude-economie’ verdienmodellen, verliezen ze nu steeds meer terrein en daarmee klanten en- of resp. omzet aan kleine, snel opererende bedrijven. Dit zijn startups die niet de last van een verleden meedragen, niet vastzitten aan bestaande en vastgeroeste bedrijfsstructuren en veel sneller en slimmer gebruik maken van exponentiële technieken.

Startups hebben de potentie om corporates overbodig te maken.

De wereld verandert sneller dan ooit en technieken ontwikkelen (met de wet van Moore) exponentieel. Gecombineerd met crowd-power brengen die een essentiële transformatie teweeg in de verhouding tussen consument en corporate. Niet langer heeft de corporate de macht. Het is de consument die autonoom bepaalt, kiest en koopt.

Het zijn de kleine zelfstandig opererende startups die onorthodox denken en gebruik makend van exponentiele (digitaliserings)technieken en crowd-power in staat zijn om corporates in te halen. Zeker als ze met meerdere startups gaan samenwerken. Bewust of onbewust: startups hebben de potentie om corporates overbodig te maken.

Corporates zijn zelf heel goed in het incrementeel (door)ontwikkelen van hun bestaande producten; ‘beter, sneller, goedkoper’. Maar disruptief innoveren binnen het eigen businessmodel? Welke corporate durft zichzelf met innovatie overbodig maken? ‘Globaal’ denken is niet (langer) de oplossing maar ‘lokaal’ is de toekomst. Een toekomst waarbij onderlinge binding en onderling vertrouwen centraal staan en producten en diensten op een schaalbare en betaalbare wijze bereikbaar moeten zijn voor iedereen.

De toekomst is aan organisaties die in netwerken opereren. Als je geen deel uitmaakt van een netwerk-organisatie heb je als bedrijf grote kans niet meer door de klant te worden gekozen.

Wet- en regelgeving zijn vaak onbedoeld beperkend (geen rekening houdend met nieuwe situaties en progressie) en passen derhalve niet (in alle gevallen) meer bij de huidige tijdgeest. Startups zien dit onder ogen en durven/kunnen dit (vaak) succesvol ter discussie te stellen.

Hoe?

Juist door een slimme samenwerking van de corporate met startups kunnen de “assets” van corporates zoals kennis over en toegang tot data van klanten van de corporate, gecombineerd worden met het ‘innovatief-vrij-denken’ en technologische- en software toepassingen door startups. Hieruit ontstaan innovatieve en vaak disruptieve ideeën en kansrijke proposities. De

Gasfabriek begeleidt met ervaren ondernemers zowel de startups als het proces.
Er wordt met opzet buiten de corporates om geëxperimenteerd en gevalideerd om de startup “veilig” te kunnen laten ontwikkelen. Tot het moment waarop de startup (weer) “omarmd” kan worden door de corporate omdat dit een nieuw verdienmodel is voor het bedrijf.

Wat?

Wij leveren corporates “eigen” startups, op verzoek zelfs een eigen incubator, met creatieve vrijdenkers en software-ontwikkelaars die, gebruikmakend van nieuwe hightech software, zorgen voor innovatieve, disruptieve producten en verdienmodellen. Startups die gebruik maken van de assets (o.a. distributie) van de corporate.
Hiermee verkrijgt de corporate niet alleen een concurrentievoorsprong. De corporate krijgt hierdoor ook een geheel nieuw toekomstperspectief, businessmodel en daarmee hernieuwd bestaansrecht.

Interesse gewekt?

Neem een kijkje in onze agenda en neem deel aan één van onze vele evenementen.