startups

STARTUPS

De startups die gevestigd zijn op de campus van De Gasfabriek werken aan schaalbare, innovatieve business. De Gasfabriek heeft een gereedschapskist bomvol met de nieuwste technieken. 

Door de inzet van deze technieken verkrijgt je organisatie niet alleen alleen een concurrentievoorsprong. Maar ook een geheel nieuw toekomstperspectief, businessmodel en daarmee hernieuwd bestaansrecht! We gaan graag in gesprek om te onderzoeken hoe je disruptief kunt innoveren! 

STARTUPS HEBBEN DE POTENTIE CORPORATES OVERBODIG TE MAKEN.

  • De wereld verandert sneller dan ooit en technieken ontwikkelen (met de wet van Moore) exponentieel. Gecombineerd met crowd-power brengen die een essentiële transformatie teweeg in de verhouding tussen consument en corporate. Niet langer heeft de corporate de macht. Het is de consument die autonoom bepaalt, kiest en koopt.
  • Het zijn de kleine zelfstandig opererende startups die onorthodox denken en gebruik makend van exponentiele (digitaliserings)technieken en crowd-power in staat zijn om corporates in te halen. Zeker als ze met meerdere startups gaan samenwerken. Bewust of onbewust: startups hebben de potentie om corporates overbodig te maken.
  • Corporates zijn zelf heel goed in het incrementeel (door)ontwikkelen van hun bestaande producten; ‘beter, sneller, goedkoper’. Maar disruptief innoveren binnen het eigen businessmodel? Welke corporate durft zichzelf met innovatie overbodig maken? ‘Globaal’ denken is niet (langer) de oplossing maar ‘lokaal’ is de toekomst. Een toekomst waarbij onderlinge binding en onderling vertrouwen centraal staan en producten en diensten op een schaalbare en betaalbare wijze bereikbaar moeten zijn voor iedereen.
  • De toekomst is aan organisaties die in netwerken opereren. Als je geen deel uitmaakt van een netwerk-organisatie heb je als bedrijf grote kans niet meer door de klant te worden gekozen.
  • Wet- en regelgeving zijn vaak onbedoeld beperkend (geen rekening houdend met nieuwe situaties en progressie) en passen derhalve niet (in alle gevallen) meer bij de huidige tijdgeest. Startups zien dit onder ogen en durven/kunnen dit (vaak) succesvol ter discussie te stellen.

Maak kennis met nieuwe IT-Technieken

Deze startups werken met de nieuwste IT-technieken

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by