startups

STARTUPS

De startups die gevestigd zijn op de campus van De Gasfabriek werken aan schaalbare, innovatieve business. De Gasfabriek heeft een gereedschapskist bomvol met de nieuwste technologie. 

STARTUPS HEBBEN DE POTENTIE CORPORATES OVERBODIG TE MAKEN.

 • De wereld verandert sneller dan ooit en technologie ontwikkelen (met de wet van Moore) exponentieel. Gecombineerd met crowd-power brengen die een essentiële transformatie teweeg in de verhouding tussen consument en corporate. Niet langer heeft de corporate de macht. Het is de consument die autonoom bepaalt, kiest en koopt.
 • Het zijn de kleine zelfstandig opererende startups die onorthodox denken en gebruik makend van exponentiele (digitaliserings)technologie en crowd-power in staat zijn om corporates in te halen. Zeker als ze met meerdere startups gaan samenwerken. Bewust of onbewust: startups hebben de potentie om corporates overbodig te maken.
 • Corporates zijn zelf heel goed in het incrementeel (door)ontwikkelen van hun bestaande producten; ‘beter, sneller, goedkoper’. Maar disruptief innoveren binnen het eigen businessmodel? Welke corporate durft zichzelf met innovatie overbodig maken? ‘Globaal’ denken is niet (langer) de oplossing maar ‘lokaal’ is de toekomst. Een toekomst waarbij onderlinge binding en onderling vertrouwen centraal staan en producten en diensten op een schaalbare en betaalbare wijze bereikbaar moeten zijn voor iedereen.
 • De toekomst is aan organisaties die in netwerken opereren. Als je geen deel uitmaakt van een netwerk-organisatie heb je als bedrijf grote kans niet meer door de klant te worden gekozen.
 • Wet- en regelgeving zijn vaak onbedoeld beperkend (geen rekening houdend met nieuwe situaties en progressie) en passen derhalve niet (in alle gevallen) meer bij de huidige tijdgeest. Startups zien dit onder ogen en durven/kunnen dit (vaak) succesvol ter discussie te stellen.

 Business Innovatiecentrum

 Business Innovatiecentrum De Gasfabriek initieert (GSWRX) en faciliteert start-, en scale-ups. 

GSWRX is de kraamkamer voor experimenten met new IT-Tech.  IT-Tech trainees (Codidact) werken samen met ervaren specialisten en ondernemers, aan schaalbare nieuwe business modellen.  De experimenten zijn concrete werkpakketten/opdrachten voor opdrachtgevers uit bedrijfsleven en overheid, zoals bijvoorbeeld Nefit Bosch, Nouryon, Gezondheidsdienst voor Dieren, Gemeente Lochem, Witteveeen + Bos, Provincie Overijssel en de Belastingdienst.

 Vanuit GSWRX ontstaan nieuwe start- en scale ups, die gebruik (kunnen) blijven maken van de faciliteiten van het eco-systeem van het Business Innovatie Centrum.

Faciliteiten Eco-systeem Business Innovatie Centrum:

 

   • Huisvesting/werkruimte/presentatieruimtes in prachtig verbouwd historische pand Gasfabriek op levendige Campus
   • Maandelijkse vergoeding voor deelnemende IT-TECH trainees (Codidact) en specialisten
   • Coaching door ervaren ondernemers
   • Concrete opdrachten-werkpakketten, launching customers
   • Deelname aan innovatiekringen, business-sessies, workshops en start-updates
   • Toegang tot investeringsfondsen, financiering
   • Finance, Legal en HR-ondersteuning

Maak kennis met nieuwe IT-Technologieën

Deelnemers, start-, en scale ups Business Innovatie Centrum

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by