Energie is het nieuwe Internet

In onze vorige nieuwsbrief spraken we over de decentralisatie van de energiemarkt en de rol die HanzeNet wil spelen in de creatie van het EnergieInternet, ofwel het “EnerNet (EMerge Alliance). Inmiddels hebben we onze plannen voor de energie markplaats, een fundamenteel onderdeel van het lokale EnerNet, verder uitgewerkt in onze HanzeNet roadmap, HanzeNet-as-a-Service (HaaS). Een aantal aspecten van HaaS hebben we inmiddels kunnen testen in een Peer-to-Peer pilot met LochemEnergie en Greenchoice.

Onderling energie uitwisselen

Eind 2017 hebben we samen met LochemEnergie en Greenchoice een pilot opgezet van een virtuele energiemarktplaats onder 50 huishoudens. Een simulatie waarbij huishoudens lokaal (Peer-to-Peer) energie kunnen uitwisselen. Uit een drietal enquêtes tijdens de pilot bleek dat de deelnemers als grootste voordeel de onafhankelijkheid van grote energie leveranciers zien en 90% gaf aan dat we in de toekomst energie en infrastructuur lokaal moeten delen.

Iedere burger energiehandelaar

In een interview in Trouw op 20 januari 2018 met scheidend Tennet-topman Mel Kroon wordt duidelijk dat voor het in balans houden van vraag en aanbod op het stroomnet ook huishoudens en eigenaren van elektrische auto’s een belangrijke rol gaan spelen. Mel Kroon: “Burgers die lokaal stroom opslaan en die stroom kunnen verkopen als er veel vraag is? ” [b]JAWEL, in de toekomst zal dat zo zijn.

Netbeheerders en Energieleveranciers?

Voor zowel consumenten als netbeheerders is een lokale energiemarktplaats in de nabije toekomst onontbeerlijk. Consumenten worden lokaal zelfvoorzienend door onderling energie uit te wisselen en tijdelijk overschot op te slaan in buurtbatterijen en elektrische auto’s. Netbeheerders willen het stroomnet in balans houden hetgeen niet lukt als je lokaal opgewekte energie niet zoveel mogelijk ook lokaal gebruikt. Voor de reguliere energieleveranciers is een energiemarktplaats met lokale opwek, distributie en opslag het enige toekomstbestendige business model.

HanzeNet zet energiewereld op zijn kop

Het HanzeNet team heeft de roadmap voor de komende jaren uitgewerkt waarbij in 2018 vooral de functionaliteit van de energie marktplaats centraal staat. HaaS 1.0 is een op de blockchain gebaseerde P2P marktplaats incl. visualisatie, administratie en optimalisatie van lokale opwek, opslag en verbruik.

Dashboard

In 2019 introduceren we HaaS 2.0 – DE ENERGIE REGISSEUR – real-time transactie verwerking om de lokale vraag, aanbod en opslag optimaal op elkaar af te stemmen en buurten compleet zelfvoorzienend te maken.

 Energietransitie met HaaS in 2018

Begin 2018 evalueren we met Greenchoice en LochemEnergie of we samen de pilot kunnen omzetten in een lokale energie marktplaats en zo ja, hoe we dat gaan implementeren. Projecten die ook op stapel staan voor 2018 zijn o.a.:

  • Met Voorstroom, een startup in De Gasfabriek testen we de energie marktplaats voor het managen en verhandelen van energie van maar liefst 2700 zonnepanelen in het HanzePark van DEGasfabriek waarbij inbegrepen de integratie van buurtbatterijen. Ons “eigen” zonnepark waar we naar hartenlust kunnen experimenteren en complete buurten kunnen nabootsen.
  • Diverse energiecoöperaties en lokale netbeheerders hebben aangegeven de HanzeNet marktplaats te zien als de oplossing voor een aantal belangrijke knelpunten in hun huidige bedrijfsprocessen. Een uitdaging die we graag oppakken.
  • Met de provincie Overijssel verkennen we hoe HaaS in 2018 een bijdrage gaat leveren in de door de provincie gewenste energietransitie.
  • HanzeNet, De Gasfabriek en de Rabobank starten dit jaar met het verduurzamen van 7000 bedrijfsdaken in Oost Nederland met de slimme energie marktplaats als energie regisseur.

 Historische omwenteling Energiewereld

Enernet, met de HanzeNet marktplaats als lokale component, zal de energiewereld drastisch veranderen – wellicht meer dan het Internet de informatie wereld veranderde. Veel “reguliere” partijen in het energie landschap denken dat we ons in een tijdperk van verandering bevinden maar HanzeNet is van mening dat we aan de vooravond staan van een [b]”totale verandering van tijdperk”[/b] waar oude regels en reputaties niet meer gelden. Wij willen in die verandering een hoofdrol spelen. Niet omdat het makkelijk is maar vooral omdat het nu moet en we het ook kunnen.

Het HanzeNet team.

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by